1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική Αγωγή
Μήνυμα

Η θρόμβωση σε όλες της τις μορφές, αρτηριακή και φλεβική, αποτελεί ένα μεγάλο ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα και αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Επιπλέον εμπλέκεται με πλήθος άλλων παθήσεων και απασχολεί πολλές ιατρικές ειδικότητες στην καθ’ ημέρα πράξη. Η αντιθρομβωτική αγωγή προσπαθεί να επιλύσει διάφορα προβλήματα τόσο στην θεραπεία όσο και στην πρόληψη της θρόμβωσης, αλλά πολλές φορές οδηγεί η ίδια σε διάφορες επιπλοκές, απειλητικές ακόμη και για την ίδια τη ζωή. Η συνεχής κυκλοφορία καινούργιων φαρμάκων αλλά και η τροποποίηση των διαφόρων ενδείξεων, καθιστούν πολλές φορές δύσκολη την ορθή εφαρμογή της από ιατρούς που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την θρόμβωση, αλλά που αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα με τους ασθενείς τους.

Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο στην θρόμβωση και την αντιθρομβωτική αγωγή έχει σκοπό να προσφέρει σε ιατρούς μη ειδικούς στον τομέα της θρόμβωσης, μια συνοπτική και ολοκληρωμένη γνώση σε πολλά θέματα που σχετίζονται με αυτή, με κύριο προσανατολισμό την αξιοποίηση της στην καθημερινή άσκηση της ιατρικής, σε νοσοκομειακό και εξωνοσοκομειακό επίπεδο.

Περιλαμβάνει ένα θεωρητικό μέρος όπου με βραχείες εισηγήσεις και άφθονο χρόνο για συζήτηση, θα αναπτυχθούν όλα σχεδόν τα θέματα που σχετίζονται με την θρόμβωση και την εφαρμογή της αντιθρομβωτικής αγωγής, και ένα πρακτικό μέρος όπου οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν σε κλινικά σενάρια που θα περιλαμβάνουν πολλές κλινικές καταστάσεις που όλοι μας αντιμετωπίζουμε καθημερινά, καλούμενοι να λάβουμε σημαντικές και κρίσιμες αποφάσεις.

Το εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο πιστεύουμε ότι είναι κάτι που λείπει από την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών και απευθύνεται σε κλινικούς κυρίως ιατρούς πολλών ειδικοτήτων, παθολογικών και χειρουργικών, οι οποίοι θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στην θρόμβωση και την αντιθρομβωτική αγωγή, αλλά και να αποκτήσουν εμπειρία ορθής αντιμετώπισης πολύπλοκων πολλές φορές καταστάσεων σχετιζόμενων με αυτές.