ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»
Μονάδα Αντιμετώπισης Λεμφοιδήματος Π.Γ.Ν.Λ.
ΤΟ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ

Το λεμφοίδημα είναι μια πολυπαραγοντική πάθηση που επηρεάζει τον ασθενή σε πολλούς τομείς της ζωής του και με πολλαπλούς τρόπους. Για την αντιμετώπιση του απαιτείται πολυπαραγοντική προσέγγιση από μια πολυπαραγοντική ομάδα ειδικοτήτων που θα συνεργάζεται στενά για την εκτίμηση, αξιολόγηση, κατάρτιση θεραπευτικού πλάνου και εφαρμογή του, επαναξιολόγηση και αλλαγή θεραπευτικού πλάνου και τέλος για τον επανέλεγχο (Morgan and Moffatt,2006, Lewis and Morgan,2008).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παγκόσμια Ημέρα Λεμφοιδήματος