Μονάδα Αντιμετώπισης Λεμφοιδήματος Π.Γ.Ν.Λ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»

 

ΤΟ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ

Το λεμφοίδημα είναι μια πολυπαραγοντική πάθηση που επηρεάζει τον ασθενή σε πολλούς τομείς της ζωής του και με πολλαπλούς τρόπους. Για την αντιμετώπιση του απαιτείται πολυπαραγοντική προσέγγιση από μια πολυπαραγοντική ομάδα ειδικοτήτων που θα συνεργάζεται στενά για την εκτίμηση, αξιολόγηση, κατάρτιση θεραπευτικού πλάνου και εφαρμογή του, επαναξιολόγηση και αλλαγή θεραπευτικού πλάνου και τέλος για τον επανέλεγχο (Morgan and Moffatt,2006, Lewis and Morgan,2008).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
  • Η Σύσταση
    Με την υπ' αριθμό 8/25-02-2010/Ε.Η.Δ. 19 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου αποφασίστηκε η ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» στο Π.Γ.Ν. Λάρισας.
  • Ο Σκοπός
    Σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση και αποκατάσταση ασθενών με λεμφοίδημα με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης αποσυμφωρητικής φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση στο πλαίσιο παρέμβασης πολυπαραγοντικής ομάδας (Morgan and Moffatt, 2006).
  • Τα μέλη της Ομάδας
    Η πολυπαραγοντική ομάδα μπορεί να απαρτίζεται από τις εξής ειδικότητες:

Αθανάσιος Γιαννούκας
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Λ.
Αγγελική-Βικτωρία Ρουσάκη Schulze
Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας, Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Λ.
Στάνκοβα Σάλτα Ρουμιάνα
Φυσικοθεραπεύτρια Π.Γ.Ν.Λ., Υπεύθυνη Τμήματος Φυσικοθεραπείας Π.Γ.Ν.Λ.
Παπαδοπούλου Μαρία-Χριστίνα
Φυσικοθεραπεύτρια Π.Γ.Ν.Λ.
Τσιώλη Σταυρούλα
Διαιτολόγος Π.Γ.Ν.Λ.
Τσιούρη Ιωάννα
Ψυχολόγος Ψ.Τ.Ε. Π.Γ.Ν.Λ.
Νάκος Χρήστος
Κοινωνικός Λειτουργός Ψ.Τ.Ε. Π.Γ.Ν.Λ.
Δαλακούρα Ιωάννα
Διοικητικός Υπάλληλος Παν. Θεσσαλίας


Παγκόσμια Ημέρα Λεμφοιδήματος
Image

13 A. Agorogianni Str., GR41335, Larissa, Greece
Tel.: +30 2410 685603, Email: ivd.contactus@gmail.com

© 2023 IVD. Designed By alta-vista

Follow us

facebook instagram linkedin